100% BEZPŁATNE
KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ SZKOLENIA KOMPUTEROWE
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 • język angielski kurs trwa 240 godzin lekcyjnych
 •  kurs komputerowy trwa  100 godzin zegarowych
 • dla kursantów bezpłatnie: kurs, podręczniki, egzamin
 • po zakończonym kursie i zdanym egzaminie każdy kursant otrzymuje certyfikat uznawany na całym świecie
 • nie zwracamy kosztów dojazdu ani wyżywienia

DLA KOGO SĄ KURSY?

W kursach mogą wziąć udział osoby:
 •  w wieku 25+,
 • zamieszkujące (bez obowiązku meldunku!) uczące się lub pracujące na terenie Radomia lub powiatu radomskiego
  (tj. zamieszkujące lub pracujące w gminach wiejskich: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew; gminach miejsko – wiejskich: Iłża, Skaryszew oraz gminie miejskiej: Pionki,
 • posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (tj. ISCED3),
 • z własnej inicjatywy zainteresowane uczestnictwem w projekcie i zgłaszają zainteresowanie nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Telefonicznie: 731 000 537
Należy wypełnić test poziomujący:
http://thames.com.pl/jezykimazowsze/index.php/test-poziomujacy/
następnie wypełnić dokumenty-dostępne tutaj: http://thames.com.pl/jezykimazowsze/index.php/dokumenty-dla-uczestnika/
oraz wysłać zeskanowane dokumenty na email: jezyki.radom@thames.com.pl
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów osobiście w biurze kierownika projektu:

Radom

ul. A. Struga 60C, lok 106 (I piętro)