REGIONALNE BIURO PROJEKTU

Adres: 26-600 Radom, ul. A. Struga 60C pokój 106
te. 731 000 537
Email: jezyki.radom@thames.com.pl
DANE SPÓŁKI
THAMES SP. Z O.O.   UL. KOWALCZYKA 16/441, 03-193 WARSZAWA
KRS: 0000527930
NIP: 5242776379 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000.00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI; SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

​EMAIL:biuro@thames.com.pl