ZAPISZ SIĘ !

Aby przystąpić do kursu należy wypełnić komplet dokumentów. Dokumenty otrzymasz w BIURZE PROJEKTU lub możesz je pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnij również test poziomujący, bez względu na to, którym poziomem nauki jesteś zainteresowany.
test poziomujący na kurs angielskiego
kurs komputerowy 

ZASADY REKRUTACJI

Przed zakwalifikowaniem do programu zgłaszający rozwiąże test poziomujący, aby ocenić poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ. Jeśli jest początkującym złoży oświadczenie o poziomie A0, wówczas nie musi wypełniać testu. Test poziomujący można wypełnić osobiście w biurze projektu lub poprzez Internet na specjalnej stronie WWW lub poprzez email. Nabór  do grup na poziomie A0/A1/A2/B1/B2.
Po zakwalifikowaniu do grupy każdy kursant otrzyma raport o celach jakie powinien osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć każda z jego umiejętności językowych, tj czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) zgodnie z ESOKJ.
O przyjęciu decydują: kryteria formalne (przynależność do grupy docelowej projektu: wiek powyżej 25 roku życia, wykształcenie max średnie (ISCED 3), znajdowanie się w grupie uprzywilejowanej (osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stwierdzona niepełnosprawność, rejestracja jako osoba bezrobotna, pozostawanie bez pracy, korzystanie ze wsparcia OPS), znajdowanie się w założonej grupie wiekowej. W przypadku tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności zostanie przyjęta osoba z niepełnosprawnościami; grupa będzie uruchamiana, gdy zgłosi się i wypełni dokumenty 12 osób na tym samym poziomie językowym.